YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 125 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 125 sách GK Hóa lớp 9

Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen:

a) Viết phương trình hóa học (có ghi rõ điều kiện phản ứng).

b) Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7g brombenzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Phương trình phản ứng:

C6H6    + Br2 → C6H5Br + HBr

1 mol                           1 mol

? mol                        0,1 mol

Số mol brombenzen là:

\(n_{C_{6}H_{5}Br}=\frac{ 15,7}{157 } =0,1 \ mol\)

Thay vào phương trình ta có số mol benzen phản ứng là:

nC6H6 = 0,1 mol

Khối lượng benzen đem phản ứng với hiệu suất 80% là:

\(m_{C_{6}H_{6}} = \frac{0,1 \times 78 \times 100}{80} = 0,75 \ g\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 125 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON