YOMEDIA
NONE

Bài tập 39.6 trang 49 SBT Hóa học 9

Bài tập 39.6 trang 49 SBT Hóa học 9

Trong những hiđrocacbon sau : CH3-CH2-CH3; CH2=CH2; CH3-CH3; CH≡CH; C6H6 (benzen) những chất nào có phản ứng thế với brom? Có phản ứng cộng với brom? Viết phương trình hoá học minh hoạ và ghi rõ điều kiện phản ứng?

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 39.6

Chất có phản ứng thế với brom khi chiếu sáng CH3-CH2-CH3 ; CH3-CH3.

- Phản ứng thế với brom khi có mặt bột sắt và đun nóng: C6H(benzen).

- Chất có phản ứng cộng với brom (trong dung dịch): CH2 = CH2 ; CH ≡CH.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.6 trang 49 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF