YOMEDIA
NONE

Bài tập 39.7 trang 49 SBT Hóa học 50

Bài tập 39.7 trang 49 SBT Hóa học 50

Khi có mặt bột sắt, benzen phản ứng với clo tương tự như phản ứng với brom. Hãy tính lượng clobenzen thu được khi cho 15,6 gam benzen tác dụng với clo dư khi có mặt bột Fe và đun nóng. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 39.7

Phương trình hoá học của phản ứng giữa benzen và clo

C6H6 + Clto→ C6H5Cl + HCl

Theo phương trình hoá học : số mol C6H6 = số mol C6H5Cl.

Vì hiệu suất 80% và clo dư nên số mol clobenzen thu được là :

nC6H5Cl = \(\frac{{15,6}}{{78}}.\frac{{80}}{{100}} = 0,16mol\)

⇒ mC6H5Cl = 0,16.112,5 = 18g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.7 trang 49 SBT Hóa học 50 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON