YOMEDIA
NONE

Bài tập 39.3 trang 49 SBT Hóa học 9

Bài tập 39.3 trang 49 SBT Hóa học 9

Đốt cháy cùng 1 gam các chất CH4, C2H4, C2H2, C6H6 thu được khí CO2 với khối lượng tương ứng là a, b, c, d gam. Trật tự của a, b, c, d là

A. a < b < c < d

B. b < a < d < c

C. a < b < c = d

D. c = d < b < a

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 39.3

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.3 trang 49 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON