YOMEDIA

A có làm mất màu dung dịch Brom không?

bởi Lê Chí Thiện 10/04/2019

Khi đốt hoàn toàn 3g một hợp chất hữu cơ A thu được 8,8g CO2 và 5,4g H2O

a)Trong A có chứa những nguyên tố nào?

b)Biết PTK của A nhỏ hơn 40. Xác định CTPT của A?

c)A có làm mất màu dung dịch Brom không?ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • A) nCO2=8,8/44=0,2 mol\(\Rightarrow\)mc=0.2*12=2,4 g

  nH2O=5,4/18=0,3 mol\(\Rightarrow\)mH=0,3*2=0,6 mol

  mH+mC=2.4+0,6=3g \(\Rightarrow\)a chỉ có nguyên tố C và H

  B) gọi công thức của a là CxHy

  ta có x:y=(mC:12):(mH:1)=(2,4:12):0,6=1:3

  công thức phân tử a có dạng sau (CH3)n doMA<40 nên 15n<40

  nếu n=1 k đảm bả hóa trị của C

  nếu n=2 suy ra cthh của a là C2H6

  A k làm mất màu dd br

  bởi Trần Khoa Điềm 10/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA