ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 133 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 133 sách GK Hóa lớp 9

Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau: C3H8; C3H6; C3H4?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

C3Hcó 1 công thức: CH– CH– CH3

C3H6 có 2 công thức: propilen CH2=CH–CH3

và xiclopropan

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 133 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1