YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 132 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 132 sách GK Hóa lớp 9

Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:

a) Vừa đủ.

b) Thiếu.

c) Dư.

Hãy chọn trường hợp đúng và giải thích.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Câu a đúng

Câu b sai vì nhiên liệu không cháy hết.

Câu c sai vì khi đó phải cung cấp năng lượng để làm nóng không khí dư.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 132 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON