AMBIENT

Bài tập 41.5 trang 51 SBT Hóa học 9

Bài tập 41.5 trang 51 SBT Hóa học 9

Tính khối lượng khí CO2 tạo ra và khối lượng khí O2 cần dùng khi đốt cháy hoàn toàn 40 kg khí CH4.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.5

Phương trình hóa học:

CH4 + O2 → CO2 + 2H2O

16kg → 64kg → 44kg

40kg → x → y

Vậy khối lượng CO2 tạo ra là: \(\frac{{44.40}}{{16}} = 110kg\)

O2 cần dùng là: \(\frac{{64.40}}{{16}} = 160kg\) 

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.5 trang 51 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>