AMBIENT

Bài tập 41.4 trang 51 SBT Hóa học 9

Bài tập 41.4 trang 51 SBT Hóa học 9

Biết 1 mol khí etilen khi cháy hoàn toàn toả ra một nhiệt lượng là 1423 kJ, còn 1 mol khí axetilen khi cháy toả ra 1320 kJ.

a) Hãy tính nhiột lượng toả ra khi đốt cháy 1 kg etilen, 1 kg axetilen.

b) Nếu đốt cháy 11,2 lít (đktc) một hỗn hợp chứa 20% thể tích axetilen và 80% thể tích etilen thì nhiệt lượng toả ra là bao nhiêu ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.4

a) Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg etilen là :

1423/28 x 1000g = 50821,4kJ

Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg axetilen là :

1320/26 x 10006 = 50769,2kJ

b) Số mol của axetilen là :

11,2/22,4 x 20/100 = 0,1 mol

Số mol của etilen là :

11,2/22,4 x 80/100 = 0,4 mol

Vậy nhiệt lượng toả ra khi đốt là

(0,1 x 1320) + (0,4 x 1423) = 701,2 (kJ).

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.4 trang 51 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>