YOMEDIA

NT Thanh's Profile

NT Thanh

NT Thanh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • NT Thanh đã đặt câu hỏi: nguyên tử khối Cách đây 1 năm

  Nguyên tử X có tổng số prton, notron, electron là 52. Trong đó hạt mang điện tích nhiều hơn hạt mang điện tích 16 hạt

  a, tính số hạt mỗi loại của nguyên tử X?

  b,cho biết số e mỗi lớp của nguyên tử X?

  c, Tính nguyên tử khối của X?

  d,Tính khối lượng bằng gam của X biết mp=mn=1.013 đvc 

 • NT Thanh đã đặt câu hỏi: nguyên tử khối Cách đây 1 năm

  Câu 1

  Tổng số hạt trong nguyên tử R là 82. Trong nguyên tử R tổng số hạt nowtron = 15/13 số hạt proton. Tính số hạt p,n,e trong nguyên tử

   

 • NT Thanh đã đặt câu hỏi: nguyên tử khối Cách đây 1 năm

  Câu 1

  Tổng số hạt trong nguyên tử R là 82. Trong nguyên tử R tổng số hạt nowtron = 15/13 số hạt proton. Tính số hạt p,n,e trong nguyên tử

   

Không có Điểm thưởng gần đây