Tính thể tích H2 thu được khi cho 10,8g Al tác dụng với HCl?

bởi Mai Trang 23/04/2019

Cho 10,8g Al phản ứng HCl

a)Tính VH2

b)Tính mH2SO4

Câu trả lời (1)

 • Sửa đề:

  Cho 10,8g Al phản ứng HCl

  a)Tính VH2

  b)Tính mHCl

  Ta có: \(n_{Al}=\dfrac{10,8}{27}=0,4\left(mol\right)\)

  PTHH:2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2

  Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{HCl}=\dfrac{0,4.6}{2}=1,2\left(mol\right)\\n_{H_2}=\dfrac{3.0,4}{2}=0,6\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)
  a) \(V_{H_2\left(đktc\right)}=0,6.22,4=13,44\left(l\right)\)

  b) \(m_{HCl}=1,2.36,5=43,8\left(g\right)\)

  bởi Trần Văn Luật 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan