ON
YOMEDIA

Yến Nhi's Profile

Yến Nhi

Yến Nhi

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 3
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • Yến Nhi đã đặt câu hỏi: Ôn tập HKI Cách đây 2 năm

  1. Cho khí Hidro dư qua đồng (II) Oxit (CuO) nóng màu đen, người ta thu được 0,32 g kim loại đồng màu đỏ và hơi nước ngưng tụ

  a. Viết phương trình hóa học xảy ra

  b. Tính khối lượng CuO tham gia phản ứng?

  c. Tính thể tích khí Hidro ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) đã tham gia phản ứng?

  d. Tính khối lượng nước ngưng tụ thu được sau phản ứng

  2. Đốt cháy hoàn toàn 0, 3 mol khí metan (CH4) trong không khí sinh ra 13,2 gam khí cacbon dioxit và 10,8 gam nước. Hãy tính thể tích cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn. (Biết rằng khí metan cháy trong không khí là tác dụng với khí oxi. Và oxi chiếm 1/5 thể tích không khí)

 • Yến Nhi đã đặt câu hỏi: Ôn tập HKI Cách đây 2 năm

  1/ Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử Na, Fe, Al, Mg

  (Biết nguyên tử C có khối lượng bằng 1,9926 x 10-23 gam)

  2/ Đốt cháy 10,8 gam Al trong khí oxi, theo sơ đồ phản ứng sau Al + O2 --> Al2O3

  a) Hoàn thành phương trình hóa học

  b) Tính thể tích khí oxi cần ở ở điều kiện tiêu chuẩn?

 • Kể tên một số hoạt động chính trị, hoạt động xã hội và một số việc làm thực hiện nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?

Điểm thưởng gần đây (1)

 • Yến Nhi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 12 Sự biến đổi chất) (+3đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1