YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 11 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 11 sách GK Hóa lớp 8

Chép vào vở những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ phù hợp:

"Quan sát kĩ một chất chỉ có thể biết được...Dùng dụng cụ đo mới xác định được... của chất. Còn muốn biết một chất có tan trong nước, dẫn được điện hay không thì phải..."

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

Quan sát kĩ một chất chỉ có thể biết được (thể, màu...)

Dùng dụng cụ đo mới xác định được (nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng...) của chất.

Còn muốn biết một chất có tan trong nước, dẫn được điện hay không thì phải (làm thí nghiệm...)"

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 11 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON