YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 11 SGK Hóa học 8

Giải bài 6 tr 11 sách GK Hóa lớp 8

Cho biết khí cacbon đioxit (còn gọi là khí cacbonic) là chất có thể làm đục nước vôi trong. Làm thế nào để nhận biết được khí này có trong hơi thở ra.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

Thổi vào nước vôi trong thấy đục

Cacbonđioxit + nước vôi trong → canxi cacbonat (kết tủa) + nước

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 11 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON