YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.7 trang 4 SBT Hóa học 8

Bài tập 2.7 trang 4 SBT Hóa học 8

Câu sau đây có 2 ý nói về nước cất: "Nước cất là chất tinh khiết, sôi ở 102oC".

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

A. Cả hay ý đều đúng.    

B. Cả hai ý đều sai.

C. Ý 1 đúng, ý 2 sai    

D. Ý 1 sai, ý 2 đúng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.7

Chọn C (vì nước sôi ở 100oC).

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.7 trang 4 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF