YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 11 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 11 sách GK Hóa lớp 8

Hãy so sánh tính chất: màu, vị, tính tan trong nước, tính cháy của các chất muối ăn, đường và than.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Lập bảng so sánh:

- Muối ăn:

+ Màu: trắng

+ Vị: mặn

+ Tính tan trong nước: tan

+ Tính cháy: không

- Đường: 

+ Màu: trắng

+ Vị: Ngọt

+ Tính tan trong nước: tan

+ Tính cháy: cháy

- Than

+ Màu: Đen

+ Vị: Không

+ Tính tan trong nước: Không

+ Tính cháy: Cháy

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 11 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON