ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 2 Chất

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 2 về Chất online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

  • A. con trâu
  • B. con sông
  • C. xe đạp
  • D. con người
  • A. hộp bút
  • B. máy điện thoại
  • C. nồi cơm điện
  • D. sao hôm      
   
   
  • A. có tính chất không đổi
  • B. có lẫn thêm vài chất khác
  • C. gồm những phân tử đồng dạng
  • D. không lẫn tạp chất
  • A. nước suối
  • B. nước cất 
  • C. nước khoáng
  • D. nước đá từ nhà máy
  • A. A, B  
  • B. D.E
  • C. B,D 
  • D. C,B
 • Câu 6:

  Cho các chất sau: hoa đào, hoa mai, con người, cây cỏ, quần áo…Hãy cho biết vật nào là nhân tạo?

  • A. Hoa đào
  • B. Cây cỏ
  • C. Quần áo
  • D. Tất cả đáp án trên
 • Câu 7:

  Chọn đáp án đúng nhất

  • A. Nước cất là chất tinh khiết.
  • B. Chỉ có 1 cách để biết tính chất của chất
  • C. Vật thể tự nhiên là do con người tạo ra
  • D. Nước mưa là chất tinh khiết
 • Câu 8:

  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống “Cao su là chất…., có tính chất đàn hồi, chịu được ăn mòi nên được dùng chế tạo lốp xe”

  • A. Thấm nước
  • B. Không thấm nước
  • C. Axit
  • D. Muối
 • Câu 9:

  Cách hợp lí để tách muối từ nước biển là:

  • A. Lọc
  • B. Bay hơi
  • C. Chưng cất
  • D. Để yên thì muối sẽ tự lắng xuống
 • Câu 10:

  Tính chất nào sau đây có thể quan sát được mà không cần đo hay làm thí nghiệm để biết?

  • A. Tính tan trong nước
  • B. Khối lượng riêng
  • C. Màu sắc
  • D. Nhiệt độ nóng chảy
 • Câu 11:

  Chất nào sau đây được coi là tinh khiết

  • A. Nước cất
  • B. Nước mưa
  • C. Nước lọc
  • D. Đồ uống có gas
 • Câu 12:

  Chất tinh khiết là chất

  • A. Chất lẫn ít tạp chất
  • B. Chất không lẫn tạp chất
  • C. Chất lẫn nhiều tạp chất
  • D. Có tính chất thay đổi
 • Câu 13:

  Điền từ thích hợp vào chỗ trống

  “ Thủy ngân là kim loại nặng có ánh bạc, có dạng (1) ở nhiệt độ thường. Thủy ngân thường được sử dụng trong(2) (3) và các thiết bị khoa học khác.”

  • A. (1) rắn (2) nhiệt độ (3) áp kế
  • B. (1) lỏng (2) nhiệt kế (3) áp kế
  • C. (1) khí (2) nhiệt kế (3) áp suất
  • D. 3 đáp án trên
 

 

YOMEDIA
1=>1