YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 11 SGK Hóa học 8

Giải bài 8 tr 11 sách GK Hóa lớp 8

Khí nitơ và khí oxi là hai thành phần chính của không khí. Trong kĩ thuật, người ta có thể hạ thấp nhiệt độ để hóa lỏng không khí. Biết nitơ lỏng sôi ở -196 oC, oxi lỏng sôi ở - 183 oC. Làm thế nào để tách riêng được khí oxi và khí nitơ từ không khí?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Nitơ lỏng sôi ở -196oC, oxi lỏng sôi ở -183oC cho nên ta có thể tách riêng hai khí này bằng cách hạ thấp nhiệt độ để hóa lỏng không khí.

Hóa lỏng không khí rồi nâng nhiệt độ xuống của không khí đến -196oC, nitơ lỏng sôi và bay lên trước, còn oxi lỏng đến -183oC mới sôi, tách riêng được hai khí.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 11 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON