YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.1 trang 3 SBT Hóa học 8

Bài tập 2.1 trang 3 SBT Hóa học 8

Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp:

"Các vật thể …. đều gồm một số ... khác nhau, ... được làm ra từ vật liệu. Mọi vật liệu đều là ... hay hỗn hợp một số ... Nên ta nói được:

Đâu có ... là có ..."

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.1

Các vật thể tự nhiên đều gồm một số chất khác nhau, vật thể nhân tạo được làm ra từ vật liệu. Mọi vật liệu đều là chất hay hỗn hợp một số chất. Nên ta nói được

Đâu có vật thể là có chất.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.1 trang 3 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF