YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 32.6 trang 45 SBT Hóa học 8

Bài tập 32.6 trang 45 SBT Hóa học 8

Cần điều chế 33,6 g sắt bằng cách dùng khí CO khử Fe3O4.

a) Viết phương trình phản ứng

b) Tính khối lượng Fe3O4 cần dùng

c) Tính thể tích khi CO đã dùng (đktc)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.6

a) Ta có:  nFe = 33,6 : 56 = 0,6 (mol)

Phương trình hóa học:

Fe3O4 + 4CO ⟶ 3Fe + 4CO 2

1 mol     4 mol     3 mol

x mol  y mol  0,6 mol

x = 0,6 : 3 = 0,2 (mol); \(y = \frac{{0,6.4}}{3} = 0,8mol\)

b) Khối lượng FeO4 cần dùng để điều chế 33,6g Fe:

232.0,2 = 46,4 (g)

c) Thể tích khí cần dùng: 0,8.22,4 =17,92 (lít).

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.6 trang 45 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF