YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 32.9 trang 46 SBT Hóa học 8

Bài tập 32.9 trang 46 SBT Hóa học 8

Người ta dùng khí cacbon oxit để khử đồng (II) oxit.

a) Nếu khử a gam đồng (II) oxit thì thu được bao nhiêu gam đồng?

b) Cho a = 150g, hãy tính kết quả bằng số.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.9

Phương trình hóa học:  CO  +  CuO ⟶ Cu  + CO 2

                                              80 g      64 g

a) \(x = \frac{{64.a}}{{80}}\)

b) a =150 g  Khối lượng Cu thu được: 0,8.150 = 120 (g).

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.9 trang 46 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF