YOMEDIA
NONE

Bài tập 32.10 trang 46 SBT Hóa học 8

Bài tập 32.10 trang 46 SBT Hóa học 8

Khử 12g sắt (III) oxit bằng khí hidro.

a, Thể tích khí hidro (đktc) cần dùng là:

A. 5,04 lít   

B. 7,56 lít   

C. 10,08 lít

D. 8,2 lít

b) Khối lượng sắt thu được là:

A. 16,8g   

B. 8,4g   

C. 12,6g   

D.18,6g

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.10

a) nFe2O= 12 : 160 = 0,075 (mol)

Phương trình hóa học:

Fe2O3          +       3H2      ⟶    2Fe    +   3H2O

1 mol                  3 mol         2 mol   

0,075 mol →        x mol →     y mol

x = 0,075.3 = 0,225 (mol); y = 0,075.2 = 0,15 (mol)

VH2 cần dùng: 0,225.22,4 = 5,04 (lít)

⇒ Chọn A.

b) Khối lượng sắt thu được là: 0,15.56 = 8,4 (g).

⇒ Chọn B   

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.10 trang 46 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF