YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 32.11 trang 46 SBT Hóa học 8

Bài tập 32.11 trang 46 SBT Hóa học 8

Người ta điều chế được 24g đồng bằng cách dùng hidro khử đồng (II) oxit.

a) Khối lượng đồng (II) oxit bị khử là:

A. 15g   

B. 45g   

C. 60g   

D. 30g

b) Thể tích khí hidro (đktc) đã dùng là:

A. 8,4 lít    

B. 12,6 lít   

C. 4,2 lít  

D. 16,8 lít

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.11

nCu = 24 : 64 = 0,375 mol

CuO   +   H2    → Cu    +   H2O

1 mol    1 mol      1 mol     1 mol

? mol       ? mol    0,375 mol

a) nCuO = (0,375.1) : 1 = 0,375 mol

→ mCuO = nCuO.MCuO = 0,375.80 = 30g

→ Chọn D.

b, Theo pt: nH= nCuO = 0,375 mol

VH2 = nH2.22,4 = 0,375.22,4 = 8,4(l)

→ Chọn A.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.11 trang 46 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF