YOMEDIA
NONE

Bài tập 32.4 trang 45 SBT Hóa học 8

Bài tập 32.4 trang 45 SBT Hóa học 8

Cho các loại phản ứng hóa học sau:

(1) phản ứng hóa hợp

(2) Phản ứng phân hủy

(3) Phản ứng oxi hóa – khử

Những biến đổi hóa học sau đây thuộc loại phản ứng nào:

a) Nung nóng canxicacbonat

b) Sắt tác dụng với lưu huỳnh

c) Khí CO đi qua chì (II) oxit nung nóng?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.4

a) Phản ứng phân hủy:

CaCO3 → CaO + O2

b) PHản ứng hóa hợp:

Fe + S → FeS

c) Phản ứng oxi hóa – khử:

CO + PbO → Pb + CO2

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.4 trang 45 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF