2P2O5?

-->

Cho biết vai trò của oxi trong phản ứng 4P+5O2-----> 2P2O5?

bởi Lê Gia Bảo 21/05/2019

Cho biết vai trò của oxi trong các phản ứng dưới

4P+5O2-----> 2P2O5

2SO2 +SO2----> 2SO3

4Al + 3O2----------->2Al2O3

C2H4 + 3O2 --------> 2Co2 +2H2o

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan