YOMEDIA
NONE

Bài tập 32.2 trang 45 SBT Hóa học 8

Bài tập 32.2 trang 45 SBT Hóa học 8

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2

(2) Cho khí CO qua sắt (III) oxit nung nóng

(3) Đốt cháy Mg trong bình đựng khí CO2

(4) Đốt cháy Fe trong bình đựng khí Cl2

(5) Sục khí SO2 vào dung dịch NaOH

Số thí nghiệm có thể xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là:

A. 3   

B. 4   

C. 5   

D. 6

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.2

Chọn A.

Các phản ứng oxi hóa khử là:

(2): 3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2

(3): 2Mg + CO2 → 2MgO + C

(4): 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.2 trang 45 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF