YOMEDIA
NONE

Bài tập 32.1 trang 44 SBT Hóa học 8

Bài tập 32.1 trang 44 SBT Hóa học 8

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chất chiếm oxi của các chất khác là chất oxi hóa

B. Chất nhường oxi cho chất khác là chất khử.

C. Sự tách oxi ra khỏi hợp chất là sự khử.

D. Sự tách oxi ra khỏi hợp chất là sự oxi hóa.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.1

Sự tách oxi ra khỏi hợp chất là sự khử.

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.1 trang 44 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF