ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính thể tích Oxi cần dùng để phản ứng xảy ra hoàn toàn

Đốt cháy hỗn hợp gồm C và S có khối lượng 14g

a. Viết phương trình phản ứng

b. Tính thể tích hỗn hợp khí thu được. Biết rằng C chiếm 42,85% khối lượng hỗn hợp khí

c. Tính thể tích Oxi cần dùng để phản ứng xảy ra hoàn toàn ( ở điều kiện tiêu chuẩn )

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) PTHH

  C + O2 \(\rightarrow\)CO2 (1)

  S + O2 \(\rightarrow\) SO2 (2)

  b) mC = 42,85% x 14 =6(g)

  => mS = 14 -6 =8(g)

  => nC = m/M = 6/12 = 0,5(mol) và nS = m/M = 8/32 = 0,25(mol)

  Theo PT(1) => nCO2 = nC = 0,5(mol)

  => VCO2 = n x22,4 = 0,5 x 22,4 =11,2(l)

  TheoPT(2) => nSO2 = nS = 0,25(mol)

  => VSO2 = n x 22,4 = 0,25 x22,4 = 5,6(l)

  => Vhỗn hợp khí thu đc = VCO2 + VSO2 = 11,2+ 5,6 =16,8(l)

  c) Theo PT(1) => nO2 = nC = 0,5(mol)

  TheoPT(2) => nO2 = nS = 0,25(mol)

  =>tổng nO2 = 0,5 + 0,25 =0,75(mol)

  => VO2 = n x 22,4 = 0,75 x 22,4 =`16,8(l)

    bởi nguyễn hoàng nhật Quang 16/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1