YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 99 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 tr 99 sách GK Hóa lớp 8

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần của không khí:

A. 21% khí nitơ, 78% oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,…).

B. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.

C. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác.

D. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Câu đúng về thành phần của không khí: 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác.

⇒ Đáp án C.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 99 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON