YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 28 Hóa học 8

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 8 Bài 28 Không khí - sự cháy​​​ giúp các em học sinh nắm vững định nghĩa Không khí là hỗn hợp nhiều chất khí, thành phần của không khí theo thể tích là: 78% N2, 21% O2 và 1% các chất khí khác. Sự cháy là sự oxi hóa có toả nhiệt và phát sáng, còn sự oxi hóa chậm là sự oxi hóa có toả nhiệt nhưng không phát sáng. Cũng như hiểu điều kiện phát sinh sự cháy và biết cách dập tắt sự cháy.

ATNETWORK

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON