ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 28 Không khí Sự cháy

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 28 về Không khí - sự cháy - Hóa học 8 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. 21% N2; 78% O2; 1% khí khác
  • B. 78% N2; 21% O2; 1% khí khác
  • C. 78% O2; 21%N2; 1% khí khác            
  • D. 100% O2
  • A. Sự cháy
  • B. Sự oxi hóa chậm
  • C. Sự tự bốc cháy
  • D. Sự tỏa nhiệt
   
   
  • A. Sự hô hấp của động vật
  • B. Sự quang hợp của cây xanh
  • C. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt
  • D. Sự cháy của than, củi, bếp ga
  • A. Cacbonđioxit
  • B. Hidro
  • C. Nitơ
  • D. Oxi
  • A. Oxi
  • B. Photpho
  • C. Hai chất vừa hết
  • D. Không xác định được
 • Câu 6:

  Thành phần các chất trong không khí:

  • A. 9% Nitơ, 90% Oxi, 1% các chất khác
  • B. 91% Nitơ, 8% Oxi, 1% các chất khác
  • C. 50% Nitơ, 50% Oxi
  • D. 21% Oxi, 78% Nitơ, 1% các chất khác
 • Câu 7:

  Để bảo vệ không khí trong lành chúng ta nên làm gì?

  • A. Chặt cây xây cầu cao tốc
  • B. Đổ chất thải chưa qua xử lí ra môi trường
  • C. Trồng cây xanh
  • D. Xây thêm nhiều khu công nghiệp
 • Câu 8:

  Phương pháp nào để dập tắt lửa do xăng dầu?

  • A. Quạt
  • B. Phủ chăn bông hoặc vải dày
  • C. Dùng nước
  • D. Dùng cồn
 • Câu 9:

  Chọn đáp án đúng nhất. Bản chất của phản ứng cháy là:

  • A. Cần có Oxi
  • B. Sản phẩm tạo ra có CO2
  • C. Là phản ứng oxi hóa – khử
  • D. Là phản ứng tỏa nhiệt
 • Câu 10:

  Điều kiện phát sinh phản ứng cháy là:

  • A. Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy
  • B. Phải đủ khí oxi cho sự cháy.
  • C. Cần phải có chất xúc tác cho phản ứng cháy
  • D. Cả A và B
 • Câu 11:

  Sự giống nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là

  • A. Phát sáng
  • B. Cháy
  • C. Tỏa nhiệt
  • D. Sự oxi hóa xảy ra chậm
 • Câu 12:

  Đốt cháy 6,72 lít oxi và 6,2 g P trong bình. Sau phản ứng chất nào còn dư?

  • A. Photpho
  • B. Oxi
  • C. Không xác định được
  • D. Cả hai chất
 

 

 

YOMEDIA
1=>1