Bài tập 5 trang 16 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 16 sách GK Hóa lớp 12

Cần bao nhiêu kg chất béo chứa 89% khối lượng tristearin (còn 11% tạp chất trơ bị loại bỏ trong quá trình nấu xà phòng) để sản xuất được 1 tấn xà phòng chứa 72% khối lượng natri stearat.

Gợi ý trả lời bài 1

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 

890 kg                                      918 kg

  x kg                                       720 kg

⇒ x = 698,04 kg.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 16 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 5 trang 16 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Đun nóng 4,45 kg chất béo (tristearin ) có chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH. Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu? 

  • A. 0,46.
  • B. 0,45.
  • C. 0,4.
  • D. 0,3
 • thu thủy

  Cho 200 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lượng NaOH thu được 207,55 gam hỗn hợp muối khan. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là:

  Bày mình câu này vs mn oi...

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thu thủy

  Một hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức E, F (ME < MF). Đun nóng 12,5 g hỗn hợp X với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 7,62 g hỗn hợp ancol no Y đơn chức có khối lượng phân tử hơn kém nhau 14 đvC và hỗn hợp 2 muối Z. Đốt cháy 7,6 g Y thu được 7,84 lít khí CO2 (dktc) và 9,0 g H2O. Công thức của E là:

  em cảm ơn mn##

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn