YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 16 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 16 sách GK Hóa lớp 12

Cần bao nhiêu kg chất béo chứa 89% khối lượng tristearin (còn 11% tạp chất trơ bị loại bỏ trong quá trình nấu xà phòng) để sản xuất được 1 tấn xà phòng chứa 72% khối lượng natri stearat.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 

890 kg                                      918 kg

  x kg                                       720 kg

⇒ x = 698,04 kg.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 16 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON