AMBIENT
UREKA

Bài tập 3.6 trang 8 SBT Hóa học 12

Bài tập 3.6 trang 8 SBT Hóa học 12

Chỉ số axit là số miligam KOH cần để trung hoà axit béo tự do có trong 1 g chất béo. Để xà phòng hoá 100 kg chất béo (giả sử có thành phần là triolein) có chỉ số axit bằng 7 cần 14,1 kg kali hiđroxit. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính khối lượng muối thu được.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3.6

Chất béo có công thức (C17H33COO)3C3H5 tác dụng với kiềm :

(C17H33COO)3C3H5 + 3KOH → 3C17H33COOK + C3H5(OH)3 (1)

Phản ứng trung hoà axit:

RCOOH + KOH → RCOOK + H2O (2)

mKOH = 14100 g → n KOH = 251,786 mol

Số g KOH để trung hoà axit béo là 700 g ứng với số mol KOH là 12,5 mol.

Theo(2) :nRCOOH = nKOH = 12,5 mol

n H2O = n RCOOH = 12,5 mol→ m H2O = 12,5.18 = 225 (g)

Số mol KOH tham gia phản ứng (1) là : 251,786 - 12,5 = 239,286 (mol)

Số mol glixerol sinh ra = 1/3 . nKOH = 239,286/3 = 79,762 (mol)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :

mmuối = m chất béo + mKOH - mnước - mglixerol

= 100000 + 14100 - 225 - 79,762.92 = 106536,896 (g) =106,54 kg.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.6 trang 8 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Xà phòng hóa hoàn toàn 14,25 gam este đơn chức, mạch hở với 67,2 gam dung dịch KOH 25%, chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu được phần rắn X và 57,9 gam chất lỏng Y. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy thoát ra 32,76 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của muối trong rắn X là

       A. 48,8%                            B. 49,9%                           C. 54,2%                              D. 58,4%

  Cảm ơn ...

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Chíp Chíp

  giúp tớ với khó quá ạ

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • can tu

  Mn cho em hỏi câu này. Nha!

  Đun sôi a (g) một triglixrit X với dung dịch KOH đến phản ứng hoàn toàn thu được 0,92g glixerol và m (g) hỗn hợp Y gồm muối của axit oleic với 3,18 (g) muối của axit linoleic. Công thức của X và giá trị a là:

  A. (C17H33COO)2C3H5OOCC17H31; 8,41.                                     

  B. (C17H33COO)2C3H5OOCC17H31; 4,81.   

  C. (C17H31COO)2C3H5OOCC17H33;  4,81.                                      

  D. (C17H31COO)2 C3H5OOCC17H33; 8,41.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Mong mọi người giúp đỡ.

  Nhận định nào sau đây đúng?

  A. Ở điều kiện thường dầu thực vật ở trạng thái lỏng

  B. Chất béo có chứa các gốc axit béo không no thường ở trạng thái rắn 

  C. Mỡ động vật, dầu thực vật thường tan tốt trong nước 

  D. Chất béo chứa chủ yếu gốc axit béo C17H35COO thường có trong dầu thực vật 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON