Bài tập 3 trang 15 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 15 sách GK Hóa lớp 12

Một loại mỡ động vật chứa 20% tristearoylglixerol, 30% tripanmitoyglixerol và 50% trioleoylglixerol (về khối lượng).

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi thực hiện phản ứng xà phòng hóa loại mỡ trên.

b) Tính khối lượng muối thu được khi xà phòng hóa gần 1 tấn mỡ trên bằng dung dịch NaOH, giả sử hiệu suất của quá trình đạt 90%.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a)

Các PTHH:

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3 C17H35COONa + C3H5(OH)3 (1)

(C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH → 3 C15H31COONa + C3H5(OH)3 (2)

(C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H33COONa + C3H5(OH)3 (3)

Câu b)

Số mol tristearoylglixerol = \(\frac{20000}{890}\) = 224,72(mol).

Số mol trioleoylglixerol = \(\frac{500000}{884}\) = 565,61 (mol).

Số mol tripanmitoylglixerol = \(\frac{300000}{806}\) = 372,21 (mol).

Theo (1) thì khối lượng của natri stearat sẽ là: 224,72.3.306 = 206292,96 (gam).

Theo (2) thì khối lượng natripanmitat là: 372,21.278.3 = 310423,14 (gam).

Theo (3) thì khối lượng natri oleat là: 565,61.3.304 = 515836,32 (gam)

⇒ Tổng khối lượng muối thu được là: 1032552,42 (gam)

Vì hiệu suất của cả quá trình bằng 90% nên khối lượng muối thực tế thu được là: 1032552,42.90% = 929297,18 (gam).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 15 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Tram Anh

  Hãy tóm tắt kiến thức về " Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp "

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Vân

  XÀ phòng hoá hoà toàn m gam một este no đơn chức, mạch hở E bằng 13g đd KOH 28%. Cô cạn hỗn hợp sau pứ thu được 12.36g chất lỏng X và 5.04g chất rắn khan Y . Cho X tác dụng với Na dư, thu đc 6.348l khí H2(đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có giá trị gần nhất 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huy Phan

  thủy phân metyl axetat vs metyl fomat trong dung dịch NAOH đun nóng . sp thu đc là j thế mn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời