ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 15 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 15 sách GK Hóa lớp 12

Phát biểu sau đây là đúng (Đ) hay sai (S)?

a) Xà phòng là sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa.

b) Muối natri hoặc kali của axit hữu cơ là thành phần chính của xà phòng.

c) Khi đun nóng chất béo với dung dịch NaOH hoặc KOH ta được xà phòng.

d) Từ dầu mỏ có thể sản xuất được chất giặt rửa tổng hợp.
 

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

a) Đúng

b) Sai. Thành phần chính của xà phòng là hỗn hợp của muối natri hoặc kali của axit béo.

c) Đúng

d) Đúng

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 15 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1