YOMEDIA
ZUNIA12

Cho các chất sau đây hãy phân tích?

(a) Cho các chất sau: HCl, Al2O3, MgCl2, NaOH, HClO, H2S, Al2(SO4)3, KHSO3, NH4Cl, NH4NO3, NH4HCO3, H2SO4, Fe, ZnSO4, NH3. Phân loại (chất điện li mạnh, điện li yếu, không điện li) và viết phương trình điện li của các chất điện li.

(b) Phân loại các chất sau: HNO3, NaOH, H3PO4, SO2, K2CO3, H2S, Ba(OH)2, HClO, HNO2, CH4, C2H5OH, NaCl, Al2(SO4)3, Cl2, C12H22O11 (saccarozơ), H2SO4.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • a) Chất điện li mạnh: HCl, MgCl2, NaOH, Al2(SO4)3, KHSO3, NH4Cl, NH4NO3, NH4HCO3, H2SO4, ZnSO4.

  Chất điện li yếu: HClO, H2S, NH3.

  Chất không điện li: Al2O3, Fe.

  Phương trình điện li:

  HCl → H+ + Cl-

  MgCl2 → Mg2+ + 2Cl-

  NaOH → Na+ + OH-

  Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

  KHSO3 → K+ + HSO3-

  HSO3-  H+ + SO32-

  NH4Cl → NH4+ + Cl-

  NH4NO3 → NH4+ + NO3-

  NH4HCO3 → NH4+ + HCO3-

  HCO3-  H+ + CO32-

  H2SO4 → 2H+ + SO42-

  ZnSO4 → Zn2+ + SO42-

  HClO  H+ + ClO-

  H2S  H+ + HS-

  HS-  H+ + S2-

  NH3 + H2O  NH4+ + OH-

  b)

  Chất điện li mạnh: HNO3, NaOH, K2CO3, Ba(OH)2, NaCl, Al2(SO4)3, H2SO4

  Chất điện li yếu: H3PO4, H2S, HClO, HNO2.

  Chất không điện li: SO2, CH4, C2H5OH, Cl2, C12H22O11.

    bởi Ngoc Nga 10/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON