YOMEDIA
ZUNIA12

Tìm CTPT của Hidrocacbon A

Một Hidrocacbo A ở thể lỏng có tỉ khối so với Metan bằng 4,875. Đốt cháy hòan tòan A thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng là 11:2,25. Tìm CTPT của A

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • \(M_A=78(g/mol)\)

  Đặt công thức dạng chung của Hidrocacbon A là: \(C_xH_y\)

  \(C_xH_y+\left(\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{4}\right)O_2-t^o->xCO_2+\dfrac{y}{2}H_2O\)

  Đặt \(n_A=1\left(mol\right)\)

  Theo PTHH: \(n_{CO_2}=x\left(mol\right);n_{H_2O}=\dfrac{y}{2}\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{CO_2}=44x\left(g\right);m_{H_2O}=9y\left(g\right)\)

  Ta có: \(\dfrac{m_{CO_2}}{m_{H_2O}}=\dfrac{11}{2,25}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{44x}{9y}=\dfrac{44}{9}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{x}{y}=1\)

  \(=>CTTN:\left[CH\right]_n\)

  \(\Leftrightarrow13n=78\)\(\Rightarrow n=6\)

  \(\Rightarrow CTPTcuaA:C_6H_6\)

    bởi Trần Thị Như Quỳnh 22/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON