ON
YOMEDIA
VIDEO

Cho bao nhiêu gam \(P_2O_5\) vào 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH được X. Cô cạn X, thu được 8,56 gam rắn khan.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Đặt nP= x mol, nOH- =0,15 mol

  TH1: Axit dư, x > 0,15

  Dễ thấy chất rắn gồm

  (x-0,15)/2 mol P2O5, 0,1 mol NaH2PO4, 0,05 mol KH2PO4

  →mrắn= 142. (x-0,15)/2+ 99.0,1+ 136.0,05 > 8,56 gam (Vô lí)

  TH2: Kiềm dư, x ⟨ 0,15/3= 0,05

  Chất rắn gồm: x mol PO43-, 0,15-3x mol OH-, 0,1 mol Na+, 0,05 mol K+

  → mrắn= 95x+ 17. (0,15-3x)+ 23.0,1+ 39.0,05= 8,56 gam

  → x= 0,04

  Vậy nP2O5= 0,02 mol→m= 2,84 gam

  TH3: Tạo hỗn hợp muối, 0,05 ⟨ x⟨ 0,15

  Chất rắn gồm:

  H2PO4­-, HPO42-, PO43- (hai trong 3 gốc này): x mol; K+: 0,05 mol, Na+: 0,1 mol

  →mrắn= M.x+ 23.0,1+ 39.0,05

  Vì x> 0,05 và M> 95 nên mrắn > 95.0,05+ 2,3+1,95=9 >8,56

  →Không thỏa mãn

    bởi Bảo Anh 23/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1