ON
YOMEDIA
VIDEO

Trộn \(B{a^{2 + }};{\text{ }}O{H^ - }\) 0,06mol và \(Na^+\) 0,02 mol với \(HC{O_3}^ - \) 0,04 mol; \(C{O_3}^{2 - }\) 0,03 mol và \(Na^+\) thu được bao nhiêu lượng kết tủa?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bảo toàn điện tích với dung dịch chứa Ba2+; OH- 0,06mol và Na+ 0,02 mol

  ⇒ nBa2+ =(0,06-0,02)/2 = 0,02 mol

  Bảo toàn điện tích với dung dịch chứa HCO3- 0,04 mol; CO32- 0,03 mol và Na+

  ⇒ nNa+ = 0,04 + 0,03 = 0,07 mol

  Khi trộn 2 dung dịch vào ta có:

  HCO3- + OH- → CO32- + H2O

  nOH- > nHCO3- ⇒ OH- dư

  nCO32- sinh ra = nHCO3- = 0,04 mol

  ∑n CO32- = 0,03 + 0,04 = 0,07 mol

  Ba2+ + CO32- → BaCO3 ↓

  n Ba2+ < n CO32- ⇒ nBaCO3 = n Ba2+ = 0,02 mol

  mkết tủa = 0,02. 197 = 3,94g 

    bởi thu trang 23/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1