YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 74 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 74 sách GK Hóa lớp 10

Hãy xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây: H2O, CH4, HCl, NH3.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất sau đây:

- H2O:

H có cộng hóa trị là 1.

+ O có cộng hóa trị là 2.

- CH4

C có cộng hóa trị là 4.

+ H có cộng hóa trị là 1.

- HCl : H và Cl đều có cộng hóa trị là 1

- NH3

+ N có cộng hóa trị là 3.

+ H là cộng hóa trị là 1

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 74 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON