YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 74 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 74 sách GK Hóa lớp 10

Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tử trong các hợp chất sau đây: CsCl, Na2O, BaO, BaCl2 , Al2O3.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Điện hóa trị của các nguyên tử trong các hợp chất là (Lưu ý điện hóa trị thì khí hiệu số trước, dấu sau)

Cs = 1+; Cl = 1-; Na = 1+; O = 2-; Ba = 2+; O = 2-

Ba = 2+; Cl = 1-; Al = 3+; O = 2-

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 74 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON