YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 74 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 74 sách GK Hóa lớp 10

Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tử trong các hợp chất sau đây: CsCl, Na2O, BaO, BaCl2 , Al2O3.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Điện hóa trị của các nguyên tử trong các hợp chất là (Lưu ý điện hóa trị thì khí hiệu số trước, dấu sau)

Cs = 1+; Cl = 1-; Na = 1+; O = 2-; Ba = 2+; O = 2-

Ba = 2+; Cl = 1-; Al = 3+; O = 2-

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 74 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Meo Thi

  A. Trong đơn chất, số oxi hóa của nguyên tố bằng 0.

  B. Trong hợp chất, tổng số số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố bằng 0

  C. Trong hợp chất, kim loại luôn có số oxi hóa dương bằng hóa trị của chúng

  D. Trong hợp chất, phi kim luôn có số oxi hóa âm và giá trị bằng hóa trị của chúng

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Anh Hưng

  A. -1

  B. +1

  C. 1-

  D. 1+

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1