ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 90 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 90 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hãy xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau: H2O, CH4, HCl, NH3

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Cộng hóa trị của các nguyên tố đó là:

H2O: H có cộng hóa trị 1 và O có cộng hóa trị 2.

CH4: C có cộng hóa trị 4 và H có cộng hóa trị 1.

HCl: H có cộng hóa trị 1 và Cl có cộng hóa trị 1.

NH3: N có cộng hóa trị 3 và H có cộng hóa trị 1.

 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 90 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1