YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 74 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 74 sách GK Hóa lớp 10

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau: CO2, H2O, SO3, NO, NO2, Na+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, NH4+

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 5

Số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau:

\(\mathop C\limits^{ + 4} \mathop {{O_2}}\limits^{ - 2} ,\;\mathop {{H_2}}\limits^{ + 1} \mathop O\limits^{ - 2} ,\;\mathop S\limits^{ + 6} \mathop {{O_3}}\limits^{ - 2} ,\;\mathop N\limits^{ - 3} \mathop {{H_3}}\limits^{ + 1} ,\;\mathop N\limits^{ + 2} \mathop O\limits^{ - 2} ,\;\mathop N\limits^{ + 4} \mathop {{O_2}}\limits^{ - 2} ,\;\mathop N\limits^{ - 3} \mathop {H_4^ + }\limits^{ + 1} \)

Cu2+ có số oxi hóa là +2, Na+ có số oxi hóa là +1, Fe2+ có số oxi hóa là +2, Fe3+ có số oxi hóa là +3, Al3+ có số oxi hóa là +3.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 74 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON