YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 74 SGK Hóa học 10

Giải bài 7 tr 74 sách GK Hóa lớp 10

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất, đơn chất và ion sau:

a) H2S, S, H2SO3, H2SO4.

b) HCl, HClO, NaClO2, HClO3, HClO4.

c) Mn, MnCl2, MnO2, KMnO4.

d) MnO4-, SO42-, NH4+.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

a) Số oxi hóa của S trong H2S, S, H2SO3, H2SO4 lần lượt là: -2, 0, 4, 6

b) Số oxi hóa của Cl trong HCl, HClO, NaClO2, HClO3, HClO4 lần lượt là: -1, +1, +3, +5, +7.

c) Số oxi hóa của Mn trong Mn, MnCl2, MnO2, KMnO4 lần lượt là: 0. +2, +4, +7.

d) \(\mathop {Mn}\limits^{ + 7} \mathop {O_4^ - }\limits^{ - 2} ,\;\mathop S\limits^{ + 6} \mathop {O_4^{2 - }}\limits^{ - 2} ,\;\mathop N\limits^{ - 3} \mathop {H_4^ + }\limits^{ + 1} \)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 74 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON