ADMICRO
UREKA

Xác định X, Y?

Hai nguyên tố X, Y cùng một nhóm va ở hai chu kì liên tiếp nhau trong bảng HTTH, Tổng điện tích hạt nhân của chúng bằng 24. Xác địnhX, Y?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • gọi số hiệu nguyên tử của X là a, Y là b (a,b \(\in\)N*)

  )giả sử a>b

  vì a và b thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau nên ta có

  \(\left\{{}\begin{matrix}a-b=3\left(1\right)\\a-b=8\left(2\right)\\a-b=18\left(3\right)\\a-b=32\left(4\right)\end{matrix}\right.\)

  do a+b= 24 nên (4) loại

  xét(1) \(\left\{{}\begin{matrix}a-b=3\\a+b=24\end{matrix}\right.\)

  ->\(\left\{{}\begin{matrix}a=13,5\\b=10,5\end{matrix}\right.\left(loại\right)\)

  xét(2)\(\left\{{}\begin{matrix}a-b=8\\a+b=24\end{matrix}\right.\)

  ->\(\left\{{}\begin{matrix}a=16\\b=8\end{matrix}\right.\)

  -> X và Y là S và O cùng nằm ở nhóm IIA và ở 2 chu kì liên tiếp nhau ( thỏa mãn điều kiên )

  xét(3)\(\left\{{}\begin{matrix}a-b=18\\a+b=24\end{matrix}\right.\)

  ->\(\left\{{}\begin{matrix}a=21\\b=3\end{matrix}\right.\)

  -> X và Y là Sc và Li không cùng phân nhóm (loại)

  vậy X và y cần tìm là S và O

    bởi bùi thị hiền hiền 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF