YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài 2 trang 149 SGK Địa Lí 9

Bài 2 tr 149 sách GK Địa Lí 9

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của tỉnh (thành phố). Qua biểu đồ nêu nhận xét khái quát về đặc điểm kinh tế của tỉnh (thành phố).

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Ví dụ: Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của nước ta nắm 1991 - 2001

Bảng số liệu cơ cấu kinh tế nước ta nắm 1991 - 2001

(Bảng số liệu cơ cấu kinh tế nước ta nắm 1991 - 2001)

Biểu đồ miền thể hiện cơ cấu kinh tế nước ta thời kì 1991-2001

  • Nhận xét:
    • Sự giảm tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23% nói lên : nền kinh tế nước ta đang từng bước chuyển dần từ nước nông nghiệp sang nước công nghiệp.
    • Tỉ trọng của khu vực kinh tế công nghiệp và dịch vụ tăng lên nhanh nhất. Thực tế này phản ánh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đang tiến triển tốt.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài 2 trang 149 SGK Địa Lí 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON