YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 3 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 7

Dựa vào các biểu đồ A, B, C, D trang 88 trong SGK, em hãy hoàn thành bảng sau:

Biểu đồ Đó là địa điểm đã đánh số nào trên lược đồ hình 27.2 Đại diện cho môi trường
A    
B    
C    
D    

Lời giải:

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Biểu đồ Đó là địa điểm đã đánh số nào trên lược đồ hình 27.2 Đại diện cho môi trường
A 3. Lum-bu-ba-si Môi trường nhiệt đới Nam bán cầu
B 2. Ua-ga-đu-gu Môi trường nhiệt đới Bắc bán cầu
C 1. Li-brơ-vin Môi trường xích đạo ẩm
D 4. Kêp-tao Môi trường Địa Trung Hả

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON