YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 2 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 7

Các dòng biển lạnh có ảnh hưởng như thế nào đối với sự hình thành các hoang mạc ở châu Phi. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Các dòng biển lạnh có ảnh hưởng đến sự hình thành các hoang mạc ở châu Phi:

- Các dòng biển lạnh với tính chất lạnh, khô ngăn cản sự bốc hơi hình thành mưa.

- Mặt khác, các khối khí ấm và ẩm thổi từ biển vào lục địa, khi thổi qua các dòng biển lạnh chảy sát ven bờ thì ngưng tụ và gây mưa ngay ngoài khơi, khi thổi vào trong đất liền độ ẩm giảm và không gây mưa.

Chính vì vậy, các hoang mạc ở châu Phi hình thành ngay ven biển.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON