YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 1 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 7

Dựa vào lược đồ hình 27.2 và nội dung SGK, em hãy điền tiếp vào bảng sau nội dung phù hợp:

Tên các môi trường Phân bố
Xích đạo ẩm ....................
Địa Trung Hải ....................

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Tên các môi trường Phân bố
Xích đạo ẩm Chiếm một dải hẹp dọc hai bên Xích đạo, gồm bồn địa Công-gô và miền duyên hải phía bắc vịnh Ghi-nê
Địa Trung Hải Gồm 2 dải hẹp ở phía Tây Bắc Phi và cực Nam châu Phi

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON