YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 4 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 7

Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trong bài thực hành, em hãy hoàn thành tiếp bảng sau:

Biểu đồ Lượng mưa Nhiệt độ Mùa mưa
  Trung bình năm   Biên độ năm    
A ......................... ........................ Tháng cao nhất ........................ Tháng thấp nhất .......................... ........................... Tháng cao nhất .......................... Tháng thấp nhất Từ tháng....... đến tháng.....
B          
C          
D          

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Biểu đồ Lượng mưa Nhiệt độ Mùa mưa
  Trung bình năm   Biên độ năm    
A 1244mm

265mm

Tháng cao nhất

0mm

Tháng thấp nhất

12o

25o

Tháng cao nhất

13o

Tháng thấp nhất

Từ tháng 11 đến tháng 3
B 897mm

290mm

Tháng cao nhất

0mm

Tháng thấp nhất

13o

35o

Tháng cao nhất

22o

Tháng thấp nhất

Từ tháng 5 đến tháng 9
C 2592mm

420mm

Tháng cao nhất

20mm

Tháng thấp nhất

6o

28o

Tháng cao nhất

22o

Tháng thấp nhất

Từ tháng 10 đến tháng 5
D 506mm

85mm

Tháng cao nhất

10mm

Tháng thấp nhất

12o

22o

Tháng cao nhất

10o

Tháng thấp nhất

Từ tháng 4 đến tháng 9

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON